Contact opnemenX

Gevaren van montagepasta bij roetfilters en katalysatoren

Monteurs gebruiken vaak montagepasta (uitlaatpasta of uitlaatcement) voor het maken van gasdichte afdichtingen, het repareren van kleine gaten of lekkende pakkingen. Gebruik deze pasta echter nooit bij een roetfilter of katalysator. Dit veroorzaakt namelijk de volgende vier problemen: 

1. Montagepasta wordt bros en scheurt af: Als de pasta uithardt, wordt hij bros en breekt het gemakkelijk. De afgebroken deeltjes kunnen het monoliet raken, wat breuken of scheuren kan veroorzaken. 
2. Montagepasta verstopt de roetfilter: De deeltjes van de pasta verbranden niet tijdens de regeneratie, waardoor het monoliet vervuild raakt. Dit zorgt voor verstoppingen en hogere temperaturen, wat ook leidt tot scheuren in het monoliet. 
3. Montagepasta vervuilt sensoren: Het gebruik van de pasta vervuilt zuurstof-, temperatuur- en NOx-sensoren. 
4. Montagepasta scheurt of breekt af op bewegende verbindingen: Verbindingen die ontworpen zijn om mee te bewegen, zoals klemmen, worden beschadigd door de pasta. Gebruik daarom altijd nieuw montagemateriaal.